Pages Menu
Categories Menu

Opublikowane w lut 18, 2015

Rodzaje umowy – umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie

Rodzaje umowy – umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie

 

Podejmując nową pracę interesuje nas między innymi jaki rodzaj umowy oferuje pracodawca. Kiedy w ogłodzeniu widnieje „zatrudnienie na podstawie umowy o pracę” taka oferta wydaje nam się bardziej atrakcyjna.

Z drugiej strony przedsiębiorcy coraz częściej wolą inne formy zatrudnienia. Dlaczego?

1. Umowa o pracę – tutaj obowiązuje kodeks pracy!

To, co przede wszystkim wyróżnia umowę o pracę od umów cywilno – prawnych to fakt, że umowa o pracę podlega pod kodeks pracy. Czyli zarówno pracownik jak i pracodawca muszą przestrzegać zasad uregulowanych według tego kodeksu. Dotyczy to między innymi:

  • Ustawowych godzin i czasu pracy
  • Dni wolnych i urlopów
  • Zasiłków chorobowych, zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich
  • Płacy minimalnej

Umowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnej, pracownik podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. W umowie musi znaleźć się rodzaj i miejsce wykonywanej pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia.

Wszystkie nieporozumienia czy konflikty związane z umową rozwiązuje sąd pracy.

Dla pracownika umowa o pracę to większa stabilizacja, gwarancja otrzymania urlopu czy przestrzegania godzin pracy. Jeśli zasady są łamane przedsiębiorca może mieć kontrolę z Inspekcji Pracy. Dodatkowo umowa o pracę przydatna jest jeśli chcemy starać się o kredyt czy raty.

2. Umowy cywilno – prawne

Potocznie określa się je jako „umowy śmieciowe”, dlatego, że nie gwarantują żadnych uprawnień, które wynikają z kodeksu pracy. Umowy cywilno – prawne reguluje kodeks cywilny. Obie strony są zobowiązane przede wszystkim do zapisów zawartych w umowie. Pracownik ani pracodawca nie musi przestrzegać czasu pracy, nie przysługują mu płatne urlopy (chyba, że w umowie jest zapisane inaczej)

Najpopularniejsze umowy cywilno – prawne to: umowa o dzieło i umowa zlecenie.

Różnice między umową zlecenie a umową cywilno – prawną.

Umowa zlecenie Umowa o dzieło
Wykonanie określonych czynności na rzecz zleceniodawcy (np. wpisywanie danych do bazy) Osiągnięcie określonego celu, efekty (np. wypełniona baza danych)
Wykonywane w konkretnym czasie lub bezterminowo (np. miesiąc robienia zdjęć dla firmy) Jednorazowa (np. umowa o sesję zdjęciową z imprezy)
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania danych czynności, nie jest rozliczany z rezultatu Rozliczany jest rezultat
Strony umowy są równorzędnymi podmiotami Strony umowy są równorzędnymi podmiotami
Zmiana zlecenia może być podstawą do wypowiedzenia umowy
Może być odpłatna (po wykonaniu zlecenia) lub nieodpłatna Jest zawsze odpłatna
Obowiązek opłacenia składek przez zleceniodawcę, jeśli dla zleceniobiorcy jest to jedyne źródło dochodów. Jeśli zleceniobiorca ma już opłacane składki z tytułu innej umowy o pracę wtedy opłacanie świadczeń jest dobrowolne Nie ma konieczności płacenia świadczeń
Zleceniobiorca powinien wykonywać pracę osobiście, powierzyć ją komuś może wyłącznie za zgodą zleceniodawcy. Wówczas jednak zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za pracę Przyjmujący zamówienie nie musi wykonywać pracy osobiście, jednak to on ponosi odpowiedzialność za ostateczny efekt

 

Ważne: pracodawca zawierając ze swoim pracownikiem umowę cywilno – prawną musi liczyć się z tym, że w sądzie pracy może to zostać uznane za klasyczny stosunek pracy i może to zostać włączone w poczet normalnej umowy.

3. Czy zawsze umowa o pracę jest najlepsza?

Na pewno umowa o pracę jest najstabilniejszą formą zatrudnienia. Szczególnie jeśli otrzymamy już umowę na czas nieokreślony. Są jednak sytuacje, kiedy lepiej pracować na umową zlecenie lub umowę o dzieło – szczególnie wtedy, kiedy nie chcemy wiązać się z danym pracodawcą na dłużej, lub jeśli mamy już gdzie indzie podpisaną umowę o pracę. Umowa zlecenie nie ogranicza też liczby umów z jednym pracodawcą. Dla jednej osoby/przedsiębiorstwa możemy realizować kilka różnych umów. Nie zmienia to faktu, że pracodawcy często traktują „umowy śmieciowe” jako sposób na ominięcie kodeksu pracy, a nie jako punkt do negocjacji z pracownikiem.

Facebook Komentarze

komentarze