Schowek

Płatny staż zawodowy w dowolnym zawodzie
  • Miejsce pracy: Opole
  • Branża: Administracja Państwowa, Agencja pracy tymczasowej, Architektura, Artykuły przetwarzalne, Badania i rozwój, Budownictwo, Dobra konsumpcyjne szybkozbywalne - FMCG, Doradztwo - Konsulting, Doradztwo personalne, Drukarnie, Elektronika - Elektrotechnika, Energetyka, Farmaceutyka - Biotechnologia, Finanse - Bankowość - Kredyty, Gospodarka odpadami, Handel - Usługi, Handel hurtowy i detaliczny, Higiena - Kosmetyki, Hotelarstwo - Turystyka, Human Resources, Inne, Instalacje - Utrzymanie - Serwis, Internet - E-Commerce - Nowe Media, Inżynieria, IT - Hardware, IT - Software - Usługi, Klimatyzacja - Wentylacja, Konstrukcje - Fabryka, Kontrola Jakości, Księgowość - Audyt - Podatki, Marketing, Mechanika precyzyjna - Optyka - Zegarmistrzostwo, Media - Sztuka - Rozrywka, Media i Wydawnictwa, Medycyna / Opieka zdrowotna, Motoryzacja, Nauki ścisłe, Nieruchomości, Obsługa klienta - Call Centre, Ochrona osób i mienia, Organizacje pozarządowe - Wolontariat, Prawo, Produkcja, Produkcja gazu i paliw, Przemysł ciężki, Przemysł drzewny - meblarski, Przemysł lotniczy, Przemysł metalurgiczny i przetwórstwo, Przemysł przetwórczy - Inne, Przemysł samochodowy, Przemysł spożywczy, Przemysł tekstylny i odzieżowy, Przemysł wydobywczy, Przemysł zbrojeniowy, Recykling, Reklama - Marketing - Public Relations, Rolnictwo - Ochrona Środowiska, Sport i rekreacja, Sprzedaż - Dystrybucja, Szkolenia - Edukacja, Technologie medyczne, Telekomunikacja - Hardware, Telekomunikacja - Software - Usługi, Transport - Spedycja, Transport pasażerski, Turystyka - Hotelarstwo - Katering, Ubezpieczenia, Uniwersytety - Instytucje badawcze, Usługi, Utrzymanie budynków, Weterynaria
  • Ostatnia aktualizacja: 21.05.2019
  • Oferta ważna do: 20.06.2019

Opis firmy

 

Kontakt

Biuro Projektu w Opolu

Ul. Koraszewskiego 8-16, pok. 226, II piętro

Opole

tel. 733 632 444

mail: opolskie@grupaprofesja.com

Opis stanowiska

„Opolska Agencja Pracy – program wsparcia młodych niepełnosprawnych”

 

DO KOGO JEST SKIEROWANY?

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, biernych zawodowo i niezarejestrowanych w urzędzie pracy zamieszkujące woj. opolskie, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET

Oferujemy

CO OFERUJEMY?

Indywidualny plan działania (indywidualne doradztwo zawodowe)  Uczestnicy projektu spotkają się z Doradcą Zawodowym, prowadzącym pośrednictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszeniu lub uzupełnianiu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz identyfikacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami i diagnozą możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacją stopnia oddalenia od pracy. Sesje indywidualne w formie procesu, obejmują analizę potrzeb Uczestników Projektu, indywidualną ocenę zawodową, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania. Zrealizowane zostaną następujące zagadnienia : ustalenie problemu zawodowego, analiza sytuacji UP ( zainteresowania, predyspozycje, sytuacja zdrowotna i społeczno-ekonomiczna), analiza możliwości, wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu zawodowego oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

Centrum Aktywizacji i Job coachingu

1.       Warsztaty grupowe: Techniki aktywnego poszukiwana pracyUczestnicy projektu nabędą elementarne kompetencje osobiste (zajęcia samopoznania, komunikacja interpersonalna w pracy, autoprezentacja, motywacja, zarządzanie czasem) oraz dowiedzą się jak w jaki sposób tworzyć dokumenty aplikacyjne, odbyć rozmowę kwalifikacyjną oraz samodzielnie poszukiwać pracy. Warsztaty obejmują również tematykę rynku pracy, zadaniowego czasu pracy, prawa pracy i organizacji pracy

2.       Job Coaching - indywidualne spotkania z job coachem mające na celu utrwalenie i wzmocnienie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie uprzednio przeprowadzonych form wsparcia a dodatkowo podniesienia poziomu samooceny i nastawienie do działania

 

Szkolenie zawodowe i usługi pośrednictwa pracy

1.       Szkolenie zawodowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych poświadczonych certyfikatem w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie Opolskimi związanych z branżami strategicznymi dla opolskiego rynku pracy.  Szkolenia zawodowe prowadzone przez wykwalifikowane instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Za odbycie szkolenia, uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 798,00 zł

2.       Pośrednictwo Pracy Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w postaci 3 godzin spotkań indywidualnych z pośrednikiem pracy, mającego na celu skojarzenie uczestnika z konkretnym pracodawcą, określenie profilu zawodowego, rejestrację3. w bazie osób poszukujących pracę, analizę rynku pracy pod kontem konkretnego uczestnika i przegląd aktualnych ofert pracy, udzielanie informacji o nowych, aktualnych miejscach pracy i możliwości jej podjęcia, inicjowanie kontaktu z pracodawcami, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych dostosowanych do konkretnej oferty zatrudnienia, realizację indywidualnych planów wsparcia uwzględniających poprawę wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy

 

Staż zawodowy

Staż zawodowy zagwarantowany 5-cio miesięczny staż zawodowy realizowany zgodnie z wymogami Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Za każdy miesiąc odbytego stażu przysługuje stypendium w wysokości 1017,40 zł

Zgłoś kandydaturę

W czym możemy pomóc?

LM
Jak napisać list motywacyjny?

Każdy wie, że napisanie listu motywacyjnego nie należy do łatwych. My pokazujemy jakich błędów unikać, by dostać wymarzoną pracę!

CV
Jak napisać CV?

Jeśli masz problem z napisaniem profesjonalnego CV - zwróć się do nas. Posiadamy największą w Polsce bazę gotowych CV, a także oferujemy pisanie CV na zlecenie.